Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘גיליון ג’

המאמר עוסק במנגנון ההשגה על החלטות ביניים שניתנו בתובענות ייצוגית בבית המשפט הכלכלי, אותו כונן חוק בתי המשפט (תיקון מס' 59), התש"ע-2010. המאמר מזהה את הכשלים במנגנון זה תוך ניתוח התמריצים הפועלים על השחקנים השונים בתחום, ומעלה הצעה להרחבתו על מנת להתמודד איתם ולייעל את המערכת.

מאמר זה חותם את גיליון ג של כתב העת, שנמצא עכשיו בשלמותו באתר.

לטקסט המלא…

Read Full Post »